• boomtakken-mediation-leusinkinteractie
  • bemiddelen-verblijfplaats-kinderen
  • leusink-rosemarie-doelen-helder-krijgen

 Coaching en training is de missie van Leusink Interactie.

Rosemarie Leusink zet de ervaring in, die zij de afgelopen 35 jaar heeft opgedaan binnen het onderwijs, de hulpverlening en op het gebied van organisatie-advies en -trainingen voor Leusink Interactie.

Zij helpt mensen een helder beed van hun doelen te vormen en hen daar vervolgens naar te begeleiden.

Rosemarie Leusink persoonlijke begeleidingVeel mensen vinden het moeilijk keuzes te maken, juist waar die grote consequenties voor hun persoonlijke leven tot gevolg hebben. In zulke gevallen is het soms goed om in dialoog met een coach met hart en ziel en rede te kijken naar wat er allemaal speelt.

Met de persoonlijke begeleiding zoals Leusink Interactie die biedt, is het mogelijk de werkelijke belangen in kaart te brengen en toe te werken naar weloverwogen en zelfgemaakte keuzes.