• boomtakken-mediation-leusinkinteractie
  • rosemarie-leusink-mediator-arbeidsconflicten
  • echtsheiding-ouderschapsplan-overleggen
  • bemiddelen-verblijfplaats-kinderen
  • leusink-rosemarie-doelen-helder-krijgen

Mediation, ouderschapsbegeleiding en coaching is de missie van Leusink Interactie.

Rosemarie Leusink zet de ervaring in, die zij de afgelopen 35 jaar heeft opgedaan binnen het onderwijs, de hulpverlening en op het gebied van organisatie-advies en -trainingen voor Leusink Interactie.

Zij helpt mensen een helder beeld van hun doelen te vormen en hen daar vervolgens naar te begeleiden.

Rosemarie Leusink persoonlijke begeleidingVeel mensen vinden het moeilijk keuzes te maken, juist waar die grote consequenties voor hun persoonlijke leven tot gevolg hebben. In zulke gevallen is het soms goed om het stuur tijdelijk uit handen te geven, bijvoorbeeld aan een rechter of hulpverlener over te laten.

Dat geeft soms wat ruimte, maar beperkt ook voor een deel de zeggenschap over het eigen leven. Met de persoonlijke begeleiding zoals Leusink Interactie die biedt, is het mogelijk de werkelijke belangen en gevolgen voor een ieder in kaart te brengen en toe te werken naar weloverwogen en zelfgemaakte keuzes.

Een voorstel tot mediation getuigt van kracht. Het is immers een bewijs van de wens om het conflict tot een oplossing te brengen. Als alle deelnemers deze intentie hebben, is de kans op een bevredigende oplossing 80 tot 90 %. Blijkt dat het conflict niet kan worden opgelost door mediation, dan kunnen de deelnemers altijd nog naar de rechter stappen.
Verantwoordelijkheid en inzet, vrijwilligheid en vertrouwelijkheid zijn voor Leusink Interactie belangrijke uitgangspunten.